نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر اسید آمینه متیونین بر بیان ژن بتا 1 و 3 گلوکاناز و فعالیت آنزیم‌های مؤثر در القای مقاومت به بیماری شانکر مرکبات در لیموترش

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 161-149

وحیده حسبی؛ حسین عسکری؛ سید مهدی علوی؛ مسعود سلطانی نجف‌آبادی؛ حمیدرضا زمانی زاده