نویسنده = ������������������ ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تنوع ژنتیکی در ارقام و لاین‌های لوبیا (Phaseolus vulgaris) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 112-101

علیرضا افتخاریان جهرمی؛ محمدرضا نقوی؛ امیر موسوی؛ علی نیازی