نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش کنه Neotrochometridium sensillum (Acari: Heterostigmata: Trochometridiidae)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 125-127

رزیتا مسعودی؛ هادی استوان