نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. گزارشی از گونه‌های تریکودرمای اندوفیت از استان کردستان

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 124-115

مژگان روغنیان؛ جهانشیر امینی؛ دوستمراد ظفری؛ جعفر عبداله زاده