نویسنده = ���������������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه بیماری‏زایی چند جدایه قارچ Rhizoctonia solani روی برخی ارقام لوبیا

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 97-83

ساسان فرهنگیان کاشانی؛ آزاده بهلولی