نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر تدخینی عصاره هگزانی سه گونه اکالیپتوس (microtheca Eucalyptus ،E. globules و E. camaldulensis) بر شپشه دندانه‌دار Oryzaephilus surinamensis (Coleoptera: Silvanidae)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 55-45

مونا فلاحی؛ احمد حیدری؛ سعید محرمی پور؛ سهراب ایمانی؛ عارف معروف