نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. حساسیت ارقام سیب‏زمینی به بیماری پژمردگی فوزاریومی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 119-107

مهدی نصر اصفهانی؛ رسول شریفی؛ نرگس نصراللهی؛ شیما رمضانی