نویسنده = �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه پراکنش فضایی جمعیت مراحل نارس کرم میوه‌خوار گوجه‌فرنگی (Lep.: Noctuidae) Helicoverpa armigera در گرگان

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-45

مهدی شعبانی پور؛ علی افشاری؛ محسن یزدانیان؛ سعید قدیری راد