نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. نوسانات فصلی جمعیت سفیده کوچک کلم Pieris rapae (Lep.: Pieridae) در مزارع کلم گل جنوب تهران

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 27-11

غلامحسین حسن شاهی؛ زهرا دوستی؛ فاطمه جهان؛ علیرضا عسکریان زاده؛ جابر کریمی؛ حبیب عباسی پور