نویسنده = �������� ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کنترل بیولوژیک عوامل کپک سبز و آبی پرتقال توسط اپی‌فیت‌های میکروبی میوه مرکبات در شمال ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 391-377

آیت الله نصرالهی عمران؛ فرید بیگی فیروز جائی؛ مائده سنگی