نویسنده = ������������ ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. گزارش گونه‌های جدید از پادمان خانواده‌ی Entomobryidae (Collembola) برای فون ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 328-315

اصغر فلاحتی حسین آباد؛ محمد حسن سرایلو؛ سید علی جعفری؛ صدیقه علیزاده