نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. اثر ترکیبات حشره‌کش مختلف بر سپردار Pseudaulacaspis pentagona و پارازیتوئید آن روی درختان کیوی‌فروت Actinidia chinensis))

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 44-35

اسماعیل غلامیان؛ سیروس آقاجان زاده؛ رضا فیفایی؛ بهروز گلعین


2. زیست‌شناسی مگس میوه مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Dip.: Tephritidae) روی پنج رقم تجاری نارنگی در استان مازندران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 313-305

مریم عباس پور؛ ژینوس رستگار؛ شعبانعلی مافی پاشا کلایی؛ اسماعیل غلامیان