نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اثر نانو ذرات نقره بر فلور قارچی بذور گندم رقم چمران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 258-247

محسن قمری؛ مسعود لطیفیان؛ منصور فربد؛ نازنین امیر بختیار