نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر فلوفنزین اس سی 200 در کنترل کنه های آفت درختان سیب در ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 299-308

مسعود اربابی؛ غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ حسین کربلائی خیاوی؛ محمد سعید امامی؛ هاشم کمالی؛ مجتبی خانی


2. کنه‌ی جوانه‌ی توت Acari: Eriophyidae) ) Aceria mori آفت جدید توت سفید در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 188-183

هاشم کمالی؛ مهدی جلائیان