نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تنوع بیماری تورم جوانه بادنجان در استان فارس

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 173-159

سمیه کشاورز؛ ساسان قاسمی؛ محمد صالحی