نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تنوع گونه ای سن‌های آبزی رودخانه قره آغاج منطقه جهرم

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 98-97

هادی استوان؛ آزاده عارف نیا