نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش گونهCaudacheles khayae (Acari : Cheyletidae) از ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 84-79

رضا حقیقی؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی