نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر حشره‌کشی نانو ذرات Zn-TiO2-Ag روی شته خرزهره Aphis nerii

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 25-15

محمد روحانی؛ محمد امین سمیع