نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. گزارش پروانه Phycodes radiata (Lep.: Brachodidae) از ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 351-349

حمزه رمضانی کریم؛ سهراب ایمانی؛ مریم بصیریان؛ راجش کومار