نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش گونه (Hemiptera : Anthocoridae) maxidentex Orius از ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 344-339

دلارام عرفان؛ هادی استوان؛ علیمراد سرافرازی