نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پروانه زنبور مانند Synanthedon caucasica (Lepidoptera: Sesiidae) آفت جدید درختان چنار در اصفهان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 338-333

محمد سعید امامی؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ اکسل کالیس