نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر فلوفنزین اس سی 200 در کنترل کنه های آفت درختان سیب در ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 299-308

مسعود اربابی؛ غلامعلی اکبرزاده شوکت؛ حسین کربلائی خیاوی؛ محمد سعید امامی؛ هاشم کمالی؛ مجتبی خانی


2. پروانه زنبور مانند Synanthedon caucasica (Lepidoptera: Sesiidae) آفت جدید درختان چنار در اصفهان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 338-333

محمد سعید امامی؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ اکسل کالیس