نویسنده = �������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر بازدارندگی چند قارچ‌کش بر رشد و نمو دو گونه‌ قارچ Alternaria alternata و Alternaria solani

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 322-311

مهدی نصر اصفهانی؛ ساحره نادرپور؛ ندا رفیع زاده