نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سمیت تنفسی اسانس پنج گیاه دارویی روی سه گونه آفت انباری

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 207-197

زهرا رفیعی کرهرودی؛ فاطمه سیفی؛ علیرضا رهبرپور