نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. گزارش پروانه Phycodes radiata (Lep.: Brachodidae) از ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 351-349

حمزه رمضانی کریم؛ سهراب ایمانی؛ مریم بصیریان؛ راجش کومار


2. نخستین تجربه تولید پادتن علیه آفت‌کش کلروپایریفوس

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 183-175

Maryamمریم Basirianبصیریان؛ سهراب ایمانی؛ کامبیز لاریجانی