نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. اولین گزارش گونه Phyllozetes tauricus (Oribatida : Cosmochthoniidae) از ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 237-235

زهرا اسماعیلی؛ مهدی غیبی؛ هادی استوان


2. اولین گزارش زیرگونه Scheloribates fimbriatusa fricanus (Acari: Oribatida: Scheloribatidae) از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 156-153

زهرا اسماعیلی؛ مهدی غیبی؛ هادی استوان