نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مکانیسم‌های مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف لوبیا سفید به کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae) در شرایط گلخانه

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 125-111

محمد مجتبی کامل منش؛ شهرام حسامی؛ آنیتا نماینده؛ بنفشه احمدی؛ حمیدرضا دری