نویسنده = �������� �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. پروانه زنبور مانند Synanthedon caucasica (Lepidoptera: Sesiidae) آفت جدید درختان چنار در اصفهان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 338-333

محمد سعید امامی؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ اکسل کالیس


2. پارازیتوئیدهای لاروی و شفیرگی بید کلم در استان اصفهان ،Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 97-79

مریم افیونی زاده اصفهانی؛ جواد کریم زاده اصفهانی