نویسنده = ������������ �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. پارازیتوئیدهای لاروی و شفیرگی بید کلم در استان اصفهان ،Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 97-79

مریم افیونی زاده اصفهانی؛ جواد کریم زاده اصفهانی