نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. گزارش گونه جدیدی از کنه های خانواده Lardoglyphidae (Acari: Sarcoptiformes) برای ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 68-65

کورش کشت مند؛ هادی استوان؛ راحیل اسدی