نویسنده = �������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. مقاومت به شته ریشه چغندرقندPemphigus fuscicornis (Hemiptera: Aphididae) در نه ژنوتیپ چغندرقند تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 34-25

عبدالامیر محیسنی؛ مهرداد رهنماییان؛ مهناز قائدرحمتی