نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین نیاز گرمایی مراحل نابالغ پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) در شرایط طبیعی رفسنجان

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 24-13

محمد رضا حسنی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ حمزه ایزدی؛ مهدی بصیرت