نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. گزارش جنس و گونه جدیدی از کنهﻫﺎی خانواده Alycidae (Acari : Endeostigmata) از ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 339-337

مریم نقیبی نژاد؛ علی احدیت؛ هادی استوان؛ حسین مرادیان