نویسنده = محمد رضا نعمت اللهی
تعداد مقالات: 2
2. گزارش پادمان جدید برای ایران و بررسی اهمیت آن‌ها در گلخانه‌های استان اصفهان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 335-327

محمد رضا نعمت اللهی؛ محمد رضا باقری؛ جری میکال رادوانسکی