نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش گونه Cassida palaestina (Coleoptera : Chrysomelidae) از ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 325-321

حسین مرادیان؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی