نویسنده = صادق جلالی
تعداد مقالات: 2
2. اثر قارچ کش های جذبی در شرایط مزرعه بر علیه سیاهک آشکار جو

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 309-299

مهدی نصر اصفهانی؛ محمد جابر قریبی؛ صادق جلالی