نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مقاومت برخی پایه های مرکبات به نماتد مرکبات (Tylenchulus semipenetrans) در استان فارس

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 297-289

کاوس ایازپور؛ عبدالحسین ابوطالبی؛ مجید پاک نیت