نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. تغییرات فصلی شپشک آردآلود Planococcus ficus (Hemiptera: Pseudococcidae) در تاکستان‌های منطقه جهرم

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 276-263

مجید فلاح زاده؛ نازیلا سقایی؛ هادی استوان


2. معرفی بخشی از فون زنبورهای خانواده Sphecidae و Crabronidae در استان فارس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 234-248

مجید فلاح زاده؛ هادی استوان؛ نازیلا سقایی