نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی پارازیتوئیدها و پارازیتیسم فصلی شب‌پره مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella (Lep.: Gracillaridae) در شیراز

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 304-397

زهرا بی پروا؛ مصطفی حقانی؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


3. اولین گزارش از کنه‌های خانوادهAdamystidae (Acari: Prostigmata) برای فون ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 51-47

غلامرضا بیضاوی؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی؛ ادوارد. آ اوکرمن


4. اولین گزارش گونه Cassida palaestina (Coleoptera : Chrysomelidae) از ایران

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 325-321

حسین مرادیان؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی


5. اولین گزارش زیر جنس و گونه Orius (Microtrachelia) retamae (Hemiptera: Anthocoridae) از ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 233-228

محمد فرزانه؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی