نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش زیر جنس و گونه Orius (Microtrachelia) retamae (Hemiptera: Anthocoridae) از ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 233-228

محمد فرزانه؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی