نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. حساسیت ارقام سیب‏زمینی به بیماری پژمردگی فوزاریومی

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 119-107

مهدی نصر اصفهانی؛ رسول شریفی؛ نرگس نصراللهی؛ شیما رمضانی


2. شناسایی برخی عوامل بیماری زای قارچی ریشه و طوقه گیاه کلزا در اصفهان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 227-212

مهدی نصر اصفهانی؛ آزاده صنیعی راد؛ نرگس نصرالهی