نویسنده = ������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. اثر قارچ کش های جذبی در شرایط مزرعه بر علیه سیاهک آشکار جو

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 309-299

مهدی نصر اصفهانی؛ محمد جابر قریبی؛ صادق جلالی


2. شناسایی برخی عوامل بیماری زای قارچی ریشه و طوقه گیاه کلزا در اصفهان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 227-212

مهدی نصر اصفهانی؛ آزاده صنیعی راد؛ نرگس نصرالهی