نویسنده = ���� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی شب پره های خانواده Sphingidae در برخی مناطق استان فارس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 194-180

فرنگیس قاسمی؛ حسن آل منصور؛ اصغر آل حسین