نویسنده = ���� ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی زیست‌شناسی پروانه برگ‌خوار دو‌لکه‌ای بلوط Dicycla oo (Lepidoptera, Noctuidae) در استان فارس

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-13

سید اصغر آل‌حسین؛ سید حسن سعادتی؛ حسن آل منصور


2. شناسایی شب پره های خانواده Sphingidae در برخی مناطق استان فارس

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 194-180

فرنگیس قاسمی؛ حسن آل منصور؛ اصغر آل حسین