نویسنده = �������������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 2
2. اثر دو رقم پنبه بر نوسانات جمعیت کنه‌های تارتن Tetranychus spp. Acari : Tetranychidae))

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 389-379

سید حمید رضا فرقانی؛ هادی استوان؛ جواد شاطریان؛ نازیلا هنرپرور