نویسنده = ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. خالص سازی و خصوصیات سرولوژیکی فیتوپلاسمای برگ سفیدی نیشکردر استان خوزستان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 55-43

رویا بیابانی؛ ساسان قاسمی؛ محمد صالحی؛ حشمت اله رحیمیان