نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کنه‌ی جوانه‌ی توت Acari: Eriophyidae) ) Aceria mori آفت جدید توت سفید در ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 188-183

هاشم کمالی؛ مهدی جلائیان