نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 35
1. فون کنه‌های خانواده Macrochelidae (Acari: Mesostigmata) در منطقه رامجرد (استان فارس)

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 19-40

محمد جواد سبحانی؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


2. پارامترهای زیستی و تولید مثلی مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) در شرایط آزمایشگاه

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 33-23

محمد جواد سروش؛ کریم کمالی؛ هادی استوان؛ محمود شجاعی؛ یعقوب فتحی‌پور


3. اولین گزارش کنهPachyseius humeralis (Acari: Pachylealapidae)از ایران

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 113-109

حجت اله غلامی؛ هادی استوان


4. اولین گزارش کنه Neotrochometridium sensillum (Acari: Heterostigmata: Trochometridiidae)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 125-127

رزیتا مسعودی؛ هادی استوان


7. شناسایی پارازیتوئیدها و پارازیتیسم فصلی شب‌پره مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella (Lep.: Gracillaridae) در شیراز

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 304-397

زهرا بی پروا؛ مصطفی حقانی؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


11. اولین گزارش گونهCaudacheles khayae (Acari : Cheyletidae) از ایران

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 84-79

رضا حقیقی؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


12. تنوع گونه ای سن‌های آبزی رودخانه قره آغاج منطقه جهرم

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 98-97

هادی استوان؛ آزاده عارف نیا


13. اولین گزارش گونه (Hemiptera : Anthocoridae) maxidentex Orius از ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 344-339

دلارام عرفان؛ هادی استوان؛ علیمراد سرافرازی


15. گزارش جدید دو گونه کنه از خانواده Bdellidae (Acari : Prostigmata) برای ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 233-229

نرگس عباس زاده راد؛ هادی استوان؛ مهدی غیبی


16. اولین گزارش گونه Phyllozetes tauricus (Oribatida : Cosmochthoniidae) از ایران

دوره 2، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 237-235

زهرا اسماعیلی؛ مهدی غیبی؛ هادی استوان


18. اولین گزارش جنس Cercoleipus و خانواده (Acari: Mesostigmata) Cercomegistidae از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 151-145

هادی استوان؛ مجید میری؛ غلامرضا بیضاوی


19. اولین گزارش زیرگونه Scheloribates fimbriatusa fricanus (Acari: Oribatida: Scheloribatidae) از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 156-153

زهرا اسماعیلی؛ مهدی غیبی؛ هادی استوان


20. اولین گزارش کنه Androlaelaps aegypticus (Mesostigmata: Laelapidae) از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 160-157

محبوبه سلیمانی؛ هادی استوان؛ امید جوهرچی


21. اولین گزارش از کنه‌های خانوادهAdamystidae (Acari: Prostigmata) برای فون ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 51-47

غلامرضا بیضاوی؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی؛ ادوارد. آ اوکرمن


22. اولین گزارش جنس Hexabdella، از کنه‌های خانواده (Acari: Prostigmata) Bdellidae از ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 57-53

مهرانگیز پاکدلان؛ هادی استوان؛ سید ابراهیم حسینی


23. اولین گزارش کنه Holostaspella ornata (Acari: Mesostigmata) برای ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 63-59

محبوبه سلیمانی؛ هادی استوان؛ امید جوهرچی


24. گزارش گونه جدیدی از کنه های خانواده Lardoglyphidae (Acari: Sarcoptiformes) برای ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 68-65

کورش کشت مند؛ هادی استوان؛ راحیل اسدی