نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات زمانی تنوع گونه ای شته های مزارع گندم شهر سامان، استان چهارمحال و بختیاری، ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 209-220

فاطمه مومنی شهرکی؛ کامبیز مینایی؛ عباس محمدی خرم آبادی