نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فعالیت ضد قارچی اسانس دارچین بر کنترل قارچ فوزاریوم سولانی تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 147-162

هادی سالک معراجی؛ اکرم حاتمی؛ سعید حزبئی پور؛ محمد جواد زارع؛ خشنود نوراللهی